Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Omfang af mobning

Hver 12. danske lønmodtager mobbes
Arbejdsmiljøinstituttets repræsentative kortlægning af danskernes psykiske arbejdsmiljø fra 2004 viser, at hver 12. danske lønmodtager har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Det svarer til 8,3 procent af den danske arbejdsstyrke. De fleste mobbes af kolleger, mens en mindre andel mobbes af en leder. Knap 2 procent mobbes op til flere gange om ugen. Undersøgelsen viser, at mobning rammer alle grupper af lønmodtagere og i alle brancher.

Mange er vidner til mobning
I 2001 blev der, som led i en Ph.D. afhandling fra Arbejdsmiljøinstituttet fra 2005, gennemført en undersøgelsen af mobning, som tog udgangspunkt i 437 svenske arbejdspladser i Skåne. Resultaterne viser, at 5% af både mandlige og kvindelige ansatte havde været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de sidste 6 måneder. Undersøgelsens resultater viser også, at henholdsvis 9% af kvindelige ansatte og 11% af mandlige ansatte havde været vidner til mobning på deres arbejdsplads inden for samme tidsrum.

6,3% danskere udsættes for ubehagelige drillerier
Samme Ph.D. afhandling undersøger omfanget af ubehagelige drillerier på danske arbejdspladser. Med udgangspunkt i Arbejdsmiljøinstituttets nationale arbejdsmiljøkohorte viser undersøgelsen, at 6,3% af de ansatte i 1995 angav at have været udsat for ubehagelige drillerier på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. I alt deltog 4647 danske ansatte i undersøgelsen i årene 1995 og 2000. Data fra undersøgelsen viser, at sandsynligheden for at blive udsat for drillerier på arbejdspladsen er større, hvis man én gang har været udsat for ubehageligt drilleri på arbejdspladsen.

Hver sjette leder deltager i mobning
En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation fra 2005 viser, at hver sjette virksomhed har problemer med mobning. Halvdelen af de adspurgte ledere i undersøgelsen angiver, at de inden for de seneste tre år har oplevet medarbejdere mobbe hinanden. Hver sjette leder oplyser, at han eller hun selv har deltaget i mobningen, og hver fjerde er selv blevet mobbet. 1200 ledere fra et repræsentativt udsnit af arbejdspladser deltog i undersøgelsen.

Hver 10. af HK’s medlemmer mobbes
Gallup foretog i 2004 en undersøgelse for HK-magasinet Delta. Denne undersøgelse viser, at knap hver 10. af HK’s 375.000 medlemmer er blevet mobbet inden for det seneste år. Hver femte har set en kollega blive mobbet.

Arbejdsmiljøinstituttet offentliggør i efteråret 2005 en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Undersøgelsens foreløbige resultater viser, at op imod 8-9 % oplever at have været udsat for mobning på arbejdspladsen i et eller andet omfang inden for det seneste år. Ud af undersøgelsens 4.300 adspurgte, angiver hver 12. ansatte, at de er udsat for mobning på arbejdspladsen.

En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation fra 2005 viser, at hver sjette virksomhed har problemer med mobning. Halvdelen af de adspurgte ledere i undersøgelsen angiver, at de inden for de seneste tre år har oplevet medarbejdere mobbe hinanden. Hver sjette leder oplyser, at han eller hun selv har deltaget i mobningen, og hver fjerde er selv blevet mobbet. 1200 ledere fra et repræsentativt udsnit af arbejdspladser deltog i undersøgelsen.

Gallup foretog i 2004 en undersøgelse for HK-magasinet Delta. Denne undersøgelse viser, at knap hver 10. af HK’s 375.000 medlemmer er blevet mobbet inden for det seneste år. Hver femte har set en kollega blive mobbet. Undersøgelsen er en af de mest omfattende, der er foretaget om mobning i Danmark.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS