Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Om stopmobning.dk

‘Stopmobning’ er udsprunget af to projekter, som i årene 2005 til 2008 har haft til formål at reducere mobning og skadevirkninger af mobning.
Projekterne har været forankret i Arbejdstilsynet og Socialt Udviklingscenter SUS har varetaget projektledelse, sekretariat mv.

Projekt ‘Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser’ har frem til 2007 medvirket til at opnå en konkret erfaring og viden om mobning: 
Hvordan vi forebygger, håndterer og efterbehandler mobning på danske arbejdspladser.

Projekt ‘Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladser indenfor social- og sundhedsområdet’ har frem til 2008 vist, hvordan arbejdspladserne gennem målrettet indsats har reduceret mobning og dens skadevirkninger i social- og sundhedssektoren.

Socialt Udviklingscenter SUS
Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig, non-profit almennyttig forening, der siden 1992 har løst opgaver i forhold til socialt udsatte mennesker – herunder projekter om vold og mobmning på arbejdspladserne.
De seneste 14 års arbejde med ‘Vold som Udtryksform‘ har synliggjort behovet for en indsats mod mobning på arbejdspladsen.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS