Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Når skaden er sket

Arbejdspladsens indsats skal først og fremmest gå ud på at forebygge mobning.

Når skaden er sket er det et rigtig godt værktøj, at arbejdspladsen har retningslinjer for, hvad der bør gøres, hvis en medarbejder udsættes for mobning.

Arbejdstilsynet foreslår her, at arbejdspladsen har

  • en beredskabsplan med klare retningslinjer for, hvad der skal gøres, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen
  • klare retningslinjer for, hvor medarbejderne kan klage og få rådgivning i tilfælde af mobning og seksuel chikane (i første omgang gennem nærmeste overordnede, i sidste ende i form af en uafhængig klageinstans)
  • klare retningslinjer for, hvordan der kan mægles i konflikter (gerne uformelt, men med mulighed for at inddrage en bisidder).
  • klare regler for sanktioner i tilfælde af mobning eller seksuel chikane.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS