Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Vandfaldsinterview

Vandfaldsinterview er en form for værdsættende samtale, der skaber nye forbindelser og relationer mellem fx medarbejdere og ledere på en arbejdsplads.

Vandfaldsinterviewet er en spørgerunde med værdsættende spørgsmål, der når rundt i hele virksomheden. Det konkrete indhold af spørgsmålene afhænger af behov, men vinklingen af spørgsmålene skal være værdsættende – altså med en positiv og åben vinkling.

Spørgsmål i stafet – til hele arbejdspladsen

Vandfaldsinterviewet kan konkret gøres på den måde, at de værdsættende spørgsmål udformes af fx ledere, medarbejdere og/eller konsulenter.
Derefter går spørgsmålene stafetgang gennem hele arbejdspladsen:
Først bliver to medarbejdere interviewet, og de interviewer derefter selv to personer hver, indtil alle medarbejdere og ledere er blevet interviewet.

Interviewet skal gå på tværs af afdelinger, faggrupper og uformelle netværk. Den indsamlede viden bringes tilbage til gruppen, der har iværksat vandfaldsinterviewrunden, og bruges til udvikling af organisationen. Med viden forankret i hele organisationen er det nemmere at tage næste skridt til forbedring.

Et eksempel på et spørgsmål kan være:

Fortæl om en god oplevelse i dit arbejdsliv. Det skal være en situation hvor samarbejdet med kollegerne fungerede rigtig god og hvor arbejdet blev udført med en høj kvalitet.

  1. Beskriv hvad der skete:

Hvordan var det?

Hvordan føltes det?

Hvad var det der gjorde netop dette til en særlig oplevelse?

  1. Hvad gjorde det muligt?

Hvad gjorde du?

Hvad gjorde andre?

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS