Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Processtøtte

Mobning kan være svært at komme til livs på arbejdspladsen –
men der er forskellige metoder og redskaber, som kan lette arbejdet med at forebygge og håndtere mobning.

Vi har opstillet eksempler på konkrete redskaber til at tage hånd om mobning på arbejdspladsen, som du kan lade dig inspirere af.
Der er mange muligheder for at handle:

  • De ansatte kan tilbydes kursus og uddannelse i konflikthåndtering og kommunikation
  • Der kan etableres netværksordninger eller udpeges nøglepersoner.
  • Der kan kan etableres et konfliktråd
  • Der kan gennemføres dialogmøder, dialogcirkler eller trivselsspiraler
  • APV og MUS kan bruges aktivt og være effektive værktøjer til at komme mobningen til livs.

SUS kan hjælpe
I SUS kan vi hjælpe jeres virksomhed til at komme i gang med at få fokus på mobning. Vi finder frem til – i samtale og nært samarbejde med jer – hvordan netop I bedst kommer i gang med at forebygge mobning.
Vores mobningskonsulenter kan ligeledes levere processtøtte og være sparingspartnere for ledelsen, den udvalgte medarbejdergruppe eller den sikkerhedsrepræsentant, der står i spidsen for arbejdet mod mobning.

Det er en stor opgave at forebygge og håndtere mobning – og indsatsen med at få det på dagsorden i organisationen kan betale sig, viser erfaringerne.
Det, at tale om det, kan aftabuisere fænomenet og gøre det nemmere for medarbejdere og ledelse at komme det til livs.

I SUS står vi parat til at hjælpe. Hvis du ønsker mere information kan du kontakte Dorthe Perlt på dp@sus.dk eller på telefon 3317 9147. 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS