Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Politik mod mobning

Mobning kan opstå på alle arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at den enkelte arbejdsplads gør en indsats for at forebygge at mobning finder sted. At udvikle en politik mod mobning kan være én måde at forebygge mobning på.

En politik mod mobning tjener et dobbelt formål. For det første har politikken en forebyggende effekt, idet den signalerer, at ledelsen ikke accepterer mobning. For det andet udstikker den retningslinier for, hvordan medarbejdere, sikkerhedsrepræsentanter og ledelse skal forholde sig, hvis der opstår mobning.

En politik mod mobning er også et vigtigt element, når der skal introduceres nye medarbejdere.

En politik mod mobning kan udarbejdes på forskellige måder – fx 

  • som en selvstændig defineret politik mod mobning, som indarbejdes i personalepolitikken
  • ved at indarbejde en kortlægning af mobning, som en fast del af arbejdspladsvurderingen.

Målret politik til jeres kultur og arbejdsplads
Det er helt afgørende, at politikken tilpasses arbejdspladsen og dens kultur, samt at den formuleres i fællesskab. Arbejdspladsen kan lade sig inspirere af andre politikker, men må tage udgangspunkt i de værdier og vilkår, der gør sig gældende for den enkelte arbejdsplads.

Det er en god idé at nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe af både medarbejdere, sikkerhedsorganisation og ledelse, der kan udarbejde et udkast til en politik mod mobning.
Arbejdsgruppen kan være med til at sikre bred opbakning bag initiativet, og kan deltage i præsentationen af politikken, når den introduceres for resten af arbejdspladsen.

Politik mod mobning
En politik mod mobning kan indeholde:

  • En hensigtserklæring med fælles normer og værdier for ønsket adfærd på arbejdspladsen
  • En definition på mobning
  • Retningslinier og beredskab, herunder retningslinier for mægling
  • Ansvar for håndhævelse
  • Klageadgang og regler for sanktioner
  • Retningslinier for rehabilitering af ansatte, der har været udsat for mobning

Uddannelsesmæssige initiativer kan være med til at sikre, at ledelsen og nøglepersoner på arbejdspladsen opnår kompetencer til at håndtere mobning og mægle i konfliktsituationer.

Se et eksempel på en politik mod mobning

(kilder: Arbejdstilsynets AT-vejledning , Pjecen ‘Mobning’ fra BAR-FOKA og Pjecen STOP mobning på arbejdspladsen)

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS