Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Pas på den nye medarbejder

Nye kan skille sig ud
En ny medarbejder kan have særlig i risiko for at blive holdt udenfor eller mobbet. Fx hvis han eller hun kommer ind i en særligt fasttømret personalegruppe eller på en eller anden måde skiller sig ud fra kollegerne.
Derfor er det også særligt vigtigt at være opmærksom på nye medarbejdere.

Vejleder på arbejdspladsen
En måde at introducere nye medarbejdere på kan være at have en vejleder på arbejdspladsen.
Vejlederen 

  • skal introducere kollegaen til arbejdet, til praktiske ting og til kontakter, der kan være nyttige i det daglige
  • skal være en respekteret kollega, som kender arbejdspladsen og de andre medarbejdere godt
  • skal kunne se kritisk på virksomhedskulturen og være opmærksom på, hvor det kan gå galt
  • kan fx mødes med den nye medarbejder en gang om ugen i det første stykke tid.

Politik for nye medarbejdere
En politik for, hvordan man introducerer nye medarbejdere, er en anden måde at sikre, at en ny medarbejder ‘kommer godt fra start’ på en nye arbejdsplads. Det har betydning for trivslen og samarbejdet med kollegerne fremover og kan også være med til at forebygge mobning.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS