Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Nøglepersoner

Fokus på mobning i hverdagen
For at holde fokus på at forebygge og håndtere konflikter og mobning på arbejdspladsen kan det være en god ide at uddanne en gruppe medarbejdere eller nøglepersoner, som særligt har den opgave.

Nøglepersoner er  ressourcepersoner, som har ”antennerne ude”, er opmærksomme på forebyggelse i hverdagen – og som kolleger kan henvende sig til, hvis der er problemer med mobning. 

Nøglepersonerne kan være medarbejdere med særlig interesse eller kompetencer, HR-medarbejdere, tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter eller andre. Ofte er de bredt fordelt på forskellige afdelinger.  

Nøglepersonernes opgaver
Nøglepersonernes opgaver er typisk at

  • informere kolleger om, hvad mobning er
  • formidle arbejdspladsens værdisæt eller politik om mobning
  • gribe ind, hvis der opstår konflikter, som relaterer sig til mobning.

Når der er problemer, vil nøglepersonerne ofte begynde med at klarlægge problemerne ved at tale med de involverede. De kan fx have et samtaleark, som en guideline for samtalen.

Giver bred forankring
Uddannelse af nøglepersoner kan være med til at sikre en bred forankring af indsatsen med at forebygge og håndtere mobning. Afstanden mellem problem og løsning bliver oftere kortere, hvis man har en nøgleperson, man kan gå til.

 

 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS