Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Netværksordning

En netværksordning har til formål at skabe god trivsel på arbejdspladsen og at sikre, at alle medarbejdere får støtte og opmærksomhed i forbindelse med ubehagelige episoder som mobning.

Støtter kolleger
En netværksordning kan fx være organiseret, så hver medarbejder får tilknyttet én eller to kolleger, som han eller hun kan gå til, hvis der er problemer. Det kan være, at man selv bliver mobbet, eller får kendskab til, at en kollega ikke trives – men ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere det. Så er netværkspersonens opgave at hjælpe med det.

Tildelingen af netværkspersoner kan foregå efter ‘frit valg’. Det har den fordel, at den enkelte medarbejder kan pege på den eller de kolleger, som han eller hun har mest tillid til.

Holder kontakt til sygemeldte
Netværkspersonerne kan også have til opgave at sikre kontakten med kolleger, som er sygemeldt i længere tid. For at vise omsorg og sende et positivt signal om, at man værdsætter hinanden. Men også for at blive opmærksom på sygefravær, der måske skyldes dårlig trivsel på arbejdspladsen.
 
Netværksordninger har vist sig at være et godt redskab til at fastholde medarbejdere, der er sygemeldt på grund af mobning.

Forbedrer den generelle trivsel
Netværksordninger kan bidrage til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, fordi de betyder, at medarbejderne er opmærksomme på hinanden og støtter hinanden i hverdagen. Hvis der opstår mobning, ved man, at man kan gå til sin netværksperson og få hjælp til at gøre noget ved det eller gå videre med problemerne. 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS