Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Medarbejderudviklingsamtalen (MUS) giver ledelsen mulighed for at komme tættere på den enkelte medarbejder.

MUS handler traditionelt om faglige mål og ønsker om faglig udvikling, men samtalen kan også bruges til at tale om, hvordan medarbejderen trives på arbejdspladsen. Om der fx er problemer med mobning.

Vær godt forberedt
En god samtale kræver, at lederen – eller den, der skal holde samtalen – er godt forberedt. Også til at tage fat på svære spørgsmål, fx om mobning.

Lederen bør kende til mobning. Og arbejdspladsen bør have en plan for, hvordan man håndterer mobning, hvis det finder sted. 

Under samtalen er det vigtigt, at medarbejderen føler sig tilpas og føler, at han eller hun bliver taget seriøst.

Spørg til trivslen
En samtale om trivslen på arbejdspladsen kan tage udgangspunkt i spørgsmål som disse:  

  • Hvordan har du det på arbejdspladsen?
  • Har I det godt sammen i jeres afdeling?
  • Hvordan er samarbejdet i afdelingen?
  • Trives du generelt på arbejdspladsen?
  • Hvordan er dit humør, når du er på arbejde?

Samtalen kan være med til at afsløre, om der er problemer i arbejdsmiljøet.

I samtalen skal der være plads til at give udtryk for, at alting ikke er rosenrødt. Men det er vigtigt, at det netop bliver en samtale – og ikke et interview, hvor medarbejderen føler sig afhørt.
 
Opmærksomhed i hverdagen
Også i hverdagen bør lederen være opmærksom på, om medarbejderne trives.

Hvis lederen bemærker, at der er dårlig stemning, eller at en medarbejder bliver holdt udenfor, kan det være en god ide at tage en samtale med medarbejderen.

Samtalen kan fx indledes således (https://www.stopmobning.dk/wp-content/uploads/mobning.pdf):

‘Tak fordi du kom. Jeg har brug for din hjælp til at finde ud af noget og til at forstå noget, jeg har set… Jeg synes ikke, at de andre henvender sig til dig. Og når du endelig siger noget, så falder det ikke i god jord. Kan du genkende det, jeg siger…?
Hvad mener du, at forklaringen er? Kan jeg hjælpe?’

Lederen er rollemodel
Som leder er det vigtigt at have fingeren på pulsen på arbejdspladsen og at være en rollemodel for god omgangstone. Og vigtigt at udstråle, at der altid er plads til at komme til ledelsen, hvis der er problemer.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS