Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Mediation/mægling

Mediation er et redskab til at løse konflikter – uden at der bliver en taber. Parterne er lige, lytter til hinandens meninger og forsøger at finde en løsning, hvor alle er tilfredse.

Mediator styrer processen
Ordet mediation kommer af latin og betyder “i midten”. I en mediation stiller en neutral uafhængig tredjepart –  en mediator – sig i midten, mellem parterne i konflikten. Mediator styrer processen og sørger for, at  begge parter kommer til orde. Men det er parternes eget ansvar at løse konflikten.   

Mediation i 5 faser
Der er 5 faser i en mediation:

1. Parterne gøre rede for, hvad de ser som konfliktens kerne
2. Parterne bliver enige om en problemformulering
3. Parterne brainstormer om løsningsforslag og prioriteringer
4. Parterne forhandler om en fælles aftale
5. Mediator samler op, og parterne forpligter sig til aftalen: Hvem gør hvad og hvornår.

Spilleregler
Før mediationen kan det være nødvendigt at formulere nogle fælles spilleregler. Det kan fx være, at man ikke må afbryde, når den anden part taler, eller at man ikke må råbe eller tale grimt til hinanden.

Problemformulering
At formulere problemet er ofte det mest vanskelige for parterne. Her kommer de ind til sagens kerne. Hvad handler konflikten egentlig om, hvad udspringer den af, og hvad holder den i live?

Aftale
Resultatet af en mediation er ofte ret enkel: Det kan være små banale ting, som parterne bliver enige om skal ændres, fx i deres adfærd på arbejdspladsen. Men mediationsprocessen kan være nødvendig for at nå frem til en aftale mellem parterne.

Mediator samler op
Mediationsprocessen kræver en dygtig mediator. Mediatoren skal styre processen og sørge for, at reglerne overholdes. Mediatoren skal sikre, at parterne når ind til sagens kerne og samle op til sidst. Mediatoren skal forholde sig objektivt og løsningsorienteret, så begge parter i konflikten føler, at de går ud af konflikten som vindere. 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS