Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Konflikttrappen

Konflikter er en del af hverdagen på arbejdspladsen, men konflikterne kan nemt blive til mobning, hvis man ikke er opmærksom på, hvordan de udvikler sig.

Konflikter er en naturlig del af hverdagen, når mennesker er sammen – både privat og på arbejdspladsen. Konflikter kan være positive og skabe udvikling og tættere relationer, men de kan også udvikle sig destruktivt og føre til fjenskab og skadede relationer. Det er derfor vigtigt, at vi kan håndtere konflikterne.

Når konflikt bliver til mobning
Når en konflikt bliver til mobning, er en konflikt optrappet til et niveau, hvor den er blevet personlig. Parterne er ikke længere fælles om det og den mobningsramte opfattes ikke som en ligestillet part. På et tidspunkt kan den mobningsramte ikke længere forsvare sig og mobningen opfattes som et overgreb. 

Vær opmærksom på sproget
En måde at forebygge konflikter på – og således også mobning – er at have daglig fokus på omgangstone og sprogbrug på arbejdspladsen. Et første skridt på vejen, for at undgå, at konflikten optrappes, er at have fokus på, om man taler til og om hinanden på en sådan måde, at kommunikationen er klar, konkret og ikke forulemper den anden.

Tryk på billedet for at se større udgave.

(Model fra Center for Konfliktløsning, bearbejdet af Nethe Plenge)

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS