Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Konfliktråd

Et konfliktråd består som regel af udvalgte medarbejdere, som bliver uddannet i konflikthåndtering og
-mægling. De øvrige medarbejdere kan så gå til konfliktrådet og få hjælp til at løse konflikter på arbejdspladsen. Det kan være konflikter mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledelse – eller måske mellem medarbejdere og brugere.

Mægling og undervisning
Konfliktrådets primære opgave er at mægle i forbindelse med konflikter på arbejdspladsen. Det kan fx ske gennem et dialogcirkel, eller ved at et medlem fra konfliktrådet fungerer som mægler eller mediator.

Medlemmerne i konfliktrådet har tavshedspligt.

Konfliktrådet kan også inddrages i det forebyggende arbejde. De kan fx kan være med til at formidle og undervise kolleger i, hvordan man forebygger og håndterer konflikter på arbejdspladsen. 

Kan forebygge mobning
Et konfliktråd er et godt redskab til at tackle konflikter på arbejdspladsen – også i forbindelse med mobning. Medarbejderne ved, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår en konflikt. Og større konflikter, som måske kan føre til mobning, kan tages i opløbet.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS