Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Konflikthåndtering

Ved at have fokus på konflikterne på arbejdspladsen kan man i mange tilfælde undgå mobning. Mobning opstår nemlig ofte som følge af en uforløst konflikt. Deraf også ordet konfliktmobning.

Gode og dårlige konflikter
Konflikter er en del af hverdagen på alle arbejdspladser. Konflikter kan være både gode og dårlige. De kan skabe udvikling, men de kan også udvikle sig destruktivt og føre til fjendskab og mobning. Det kommer an på, hvordan man håndterer konflikterne.

Fra konflikt til mobning
En uløst konflikt kan udvikle sig til mobning. Det sker, hvis konflikten trapper op til et niveau, hvor den bliver personlig. Parterne opfattes ikke længere som ligestillede, og den, der bliver mobbet, kan ikke længere forsvare sig. Se konflikttrappen nedenfor.

Takt og tone på arbejdspladsen
Forudsætningen for at håndtere konflikter er først og fremmest dialog. Men også ærlighed, åbenhed og respekt. 

En måde at forebygge konflikter på – og altså også mobning – er at have daglig fokus på, hvordan man omgås og taler sammen på arbejdspladsen. 

Konflikttrappen
Den ‘grønne tale’ viser, hvorledes man kan kommunikere for at håndtere en konflikt, så den ikke udvikler sig til mobning. Den ‘røde tale’ er et eksempel på, hvordan en konflikt kan eskalere og blive destruktiv – og eventuelt føre til mobning.

De forskellige trin på trappen
Det første trin på trappen er en uoverensstemmelse, som kan være en positiv konflikt. Man er uenige om noget, men løser situationen hurtigt og konstruktivt, fordi man bevarer fokus på sagen og ikke drager den andens person ind i billedet.

På trin 2, 3 og 4 sker der en personliggørelse. Fokus skifter fra sagen til personen og bliver i højere og højere grad den andens negative egenskaber.

På de sidste tre trin 5, 6 og 7 er der åben fjendtlighed og polarisering. Konflikten bliver til krigsførelse, man retter anklager og destruktive angreb mod hinanden. Den oprindelige sag er glemt.

Tryk på billedet for at se en større udgave.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS