Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Dialogcirklen

Alle kommer til orde
Dialogcirklen har til formål at give alle medarbejdere mulighed for at komme til orde om et bestemt emne. Der kan være et særligt tema som fx mobning, eller det kan handle om den generelle trivsel på arbejdspladsen

Ved at deltage i dialogcirklen fremlægger og udveksler deltagerne deres syn på og meninger om det, der er på dagsordenen. Både medarbejdere og ledelse kan deltage i mødet.

Dialogcirklen foregår ved, at man ‘tager en runde’, hvor alle, der har lyst, kan tage ordet. Som regel kører runden færdig, før de andre får lov at kommentere på det sagte. Det giver alle mulighed for at sige noget – også dem, som ellers ikke så ofte kommer på banen. Og det giver tid til refleksion undervejs.

En mødeleder styrer processen og samler op, inden man går hvert til sit.

Kan forbedre kommunikationen
Dialogcirklen kan være med til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen. 

Det er en måde at få samlet op på små konflikter, inden de vokser sig store og risikerer at blive til mobning.
Dialogcirklen kan også bruges til at tage hånd om mobning  på arbejdspladsen. Fordi det kan være en måde at høre alle parter i en sag. 

 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS