Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

APV og Mobning

Mobning kan være svær at få øje på – og i sær for ledelsen, som ikke altid er en del af hverdagen på arbejdspladsen. En måde at sætte fokus på mobning er at tænke mobning ind som et punkt i APV’en – ArbejdsPladsVurderingen.

APV’en kortlægger arbejdsmiljøet
Alle arbejdspladser har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. APV’en er et internt redskab til at gennemgå arbejdsmiljøforholdene på stedet, også psykiske forhold som fx trivsel og mobning.

Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen eller medarbejderne i fællesskab. Den skal indeholde:

 • En gennengang af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen
 • En beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne på stedet
 • En vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan være en medvirkende årsag til sygefraværet
 • En prioritering og plan for at løse problemerne
 • Retningslinjer for, hvordan der skal følges op på det, der sættes i værk, og hvem der har ansvaret for det.

Mobning i APV
I APV’en kan man fx formulere, hvordan man arbejder med at forebygge mobning.

For at kortlægge eventuelle problemer med mobning kan man stille spørgsmål som fx:

 • Forekommer der mobning på vores arbejdsplads?
 • Er der drillerier, der er rettet mod en enkel person og som får karakter af latterliggørelse?
 • Er der nogle medarbejdere, som ikke er med i det sociale fællesskab?
 • Får nogle medarbejdere arbejdsopgaver, der ligger langt under deres kvalifikationer?

Spørgsmålene kan besvares med: Slet ikke, i nogen grad eller i høj grad.

Værdsættende APV
Nogle arbejdspladser vælger en såkaldt positiv eller værdsættende APV, der tager udgangspunkt i, hvad der virker og i, hvad ledere og medarbejdere ønsker sig i fremtidens arbejdsmiljø.

I den værdsættende APV hander det om at kortlægge det, der virker godt og det, man drømmer om.

 • Hvad er vi gode til i arbejdet?
 • Hvad er vi gode til som arbejdsplads
 • Hvilke udviklingsmuligheder er der i arbejdet i forhold til brugere, beboere, patienter og borgere?
 • Hvad kan gøre vores arbejdsplads bedre?

 

 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS