Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Mobning – en del af et dårligt arbejdsmiljø

Mobning er ofte et resultat af et dårligt arbejdsmiljø. Enten dårlige fysiske eller sociale (arbejds-)forhold. Derfor handler forebyggelse af mobning i høj grad om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Men forebyggelse handler også om viden og åbenhed om mobning. Mobning må ikke være et tabu på arbejdspladsen. Hvis det er svært at tale om mobning, er det også svært at gøre noget ved den. Derfor opdages mobningen måske først, når den har udviklet sig til at blive så alvorlig, at medarbejderen må sygemeldes eller helt opgive sit job.

Erfaringer viser, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo større risiko er der for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Men erfaringer viser også, at en medarbejder, der har været udsat for mobning, kan komme tilbage til et almindeligt liv – og at sygefraværet mindskes – hvis der bliver grebet ind i tide, og mobning forebygges.
Kom godt i gang                                                      

Arbejdstilsynet foreslår, at arbejdspladsen:

  • Formulerer fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og adfærd, som ikke tolereres.
  • Har klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder og klare forventninger i forhold til de ansatte (fx i forbindelse med ændringer i arbejdets organisering eller nye typer af klienter, patienter eller brugere).
  • Iværksætter uddannelsesmæssige initiativer med henblik på at sikre, at ledelse og særlige nøglemedarbejdere har kompetence til at håndtere mobning og seksuel chikane.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS