Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Mere viden om mobning

Litteratur på dansk

Værktøjer, håndbøger mv.

Arbejdstilsynet

BAR Kontor

BAR FOKA(Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor og Administration)

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser:

Eriksen-Jensen, Inger Lise:

Grafisk BAR:

HK/Danmark:

Socialt Udviklingscenter SUS:

Bøger

Berliner, Peter:

 • Vold og trusler på arbejdet: forebyggelse af vold og trusler mod personale. Kbh.: Gad. 2000

Hirigoyen, Marie-France:

 • Hverdagens skjulte ondskab : sådan tackler du mobning og psykisk vold. Valby: Borgen. 2000

Höistad, Gunnar:

 • Mobning – Forebyggelse og løsninger. Værløse: Billesø og Baltzer. 1999.

Jelstrup, Anne-Grete & Hans-Otto Loldrup:

Jungersen, Christian:

 • Undtagelsen. Kbh: Gyldendal. 2004

Jørgensen, Torbjørn:

 • Djævelen på jobbet: om psykisk arbejdsmiljø, mobning og løsninger. Redigeret af Annemette Fesner. Holbæk: Læs & Lær. 2003.

Kile, Svein M.:

 • Sundhedsfarlige chefer – og medarbejdere. På dansk ved Inge Hagen. Valby: Borgen. 1993

La Cour, Dorthe:

 • Sexchikane på arbejdspladsen – og mobning generelt. Kbh.: DA. 1994

Larsson, Eva:

 • Mobningens psykologi. Oversat af Torben Hanson. Kbh.: Gyldendal Uddannelse. 2002

Leymann, Heinz:

 • Voksenmobning: om psykisk vold i arbejdslivet. Kbh.: Teknisk forlag. 1987

Lundin William og Kathleen Lundin

 • Når dygtige medarbejdere arbejder under dumme chefer. Kolding: Birmar. 2002

Schmidt, Dorte

 • Krisehjælp og faglig sagsbehandling: en håndbog om, hvordan du hjælper ofre for vold, chikane, mobning eller andre overgreb. Kbh.: HTS-Kartellet. 1998

Strandgaard, Charlotte

 • Tænk hvis det var dig: 21 beretninger om mobning. Valby: Borgen. 2004

Tolstrup, Mogens og Dorte Meiling

 • Arbejdsmiljø i kommuner og amter. Grenå: Forlag Parternes Uddannelsesfællesskab. 2003

Udsen, Sanne

 • Psykopater i jakkesæt: Når chefen er psykopat. Aschehoug. 2006, 1. udgave.

Artikler

Christy, Lotte

 • Konflikter er udtryk for, at vi har noget til fælles. Artikel i “Global Dansk” fra Dansklærerforeningen og Dansk Unicef Komité 1995. Fås også gennem Center for konfliktløsning.

Einarsen, Ståle og Eva Gemzøe Mikkelsen

Mikkelsen, Eva Gemzøe

 • Det er ikke mobbe-offerets egen skyld
  Tidsskrift for jordemødre. Årg. 113, nr. 2, 2003.
  Helle Broberg Nielsen, interview med Eva Gemzøe Mikkelsen
 • Mobning i arbejdslivet: Hvorfor og for hvem er den så belastende? Nordisk psykologi, vol. 53, nr. 2, 2001

Rapporter og undersøgelser

Projekt Samarbejde og Arbejdsklima – forebyggelse af mobning på arbejdspladsen er det første store danske forskningsprojekt, der forkuserer på forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Projektet indeholder en undersøgelse i 2 runder af psykisk arbejdsmiljø i en række forskellige offentlige og private virksomheder og organisationer indenfor alle bancher. Første spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i 2006 og den anden gennemføres i 2008.

Formålet med projektet:

 • Undersøge det psykiske arbejdsmiljø
 • Kortlægge hvor udbredt mobning er på arbejdspladser
 • Kortlægge særlige risikofaktorer i forskellige job og brancher
 • Analysere langvarige konsekvenser af mobning i forskellige typer jobs
 • Afprøve to allerede eksisterende internationale måleredskaber
 • Udvikle, afprøve og evaluere redkaber til at forebygge mobning på   arbejdspladser
 • Udvikle afprøve og evaluere tværfaglige indsatser til at rehabilitere  mobningsramte, der er sygemeldte

Ca. 6.500 personer, der arbejder i forskellige job og brancher skal besvare spørgeskemaer i to runder.

AMI planlægger på baggrund af projektet at lave en systematisk formidlingsindsats på virksomhedsniveau som led i at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Høgh, A

Høgh, A. og A. Dofradottir

Ledernes Hovedorganisation

Mikkelsen, E.

 • Mobning i arbejdslivet. En krise- og arbejdspsykologisk undersøgelse. Kandidatafhandling ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1997

Film

DR1

 • Eksperiment Mobning : når de voksne slås, 2007.
  I “Eksperiment Mobning” bliver helt almindelige voksne danskere kastet ud i forsøg med mobning (DVD). 

DR2

 • Når voksne mobber, 2004.
  Efter 25 gode år på samme arbejdsplads blev Winnie pludselig offer for voksenmobning. Det udviklede sig så slemt, at Winnie til sidst begyndte at drikke (DVD). 

Socialt Udviklingscenter SUS

TV2

 • Ondskabens arbejde, 2001.
  Preben Christensen blev gennem to år udsat for mobning på sin arbejdsplads. Til sidst var han tæt på selvmord (DVD).  

Wessing, Hans

 • Over stregen? Odense: Wessing Film & TV (video) 1995

Videncenter for arbejdsmiljø

International litteratur

Bøger

Brodsky, C.

 • The Harassed Worker. Toronto: Lexington Books, DC Heath and Company. 1976

Cooper, Cary L. m.fl.

 • Bullying and emotional abuse in the workplace – international perspectives in research and practice. London: Taylor & Francis. 2003

Douglas, Elaine

 • Bullying in the workplace. An organizational toolkit. Gower, 2001. Engelsk.´

Einarsen, S., S.B. Matthiesen & E.G. Mikkelsen

 • Tiden leger alle sår? Senvirkninger af mobbing i arbeidslivet. Universitetet i Bergen, Institutt for Samfunnspsykologi. 1999

Einarsen, S., m.fl.

 • Mobbing og harde personkonflikter. Helsefarlig samspill på arbeidsplassen. Søreidgrend: Sigma Forlag. 1994

Gill, Martin m.fl.

 • Violence at work : causes, patterns and prevention. Willan, 2002. Engelsk.

Leymann, H.

 • Från mobbning till utslagning i arbetslivet. Stockholm: Publica. 1992
 • Vuxenmobbning – om psykiskt våld i arbetslivet. Stockholm: Studentlitteratur. 1986

Lillemor, R.-M. Hallberg og Margaretha Strandmark

 •  Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Stockholm: Studentlitteratur. 2004

Namie, Gary and Ruth Namie

 • The bully at work : what you can do to stop the hurt and reclaim your dignity on the job. Forlag: Sourcebooks, 2003. Includes bibliographical references (p. [279]-282) and index. Engelsk.

Rayner, Charlotte

 • Workplace bullying : what we know, who is to blame, and what can we do? Taylor & Francis, 2002. Engelsk.  

Thylefors, I.:

 • Syndabockar: Om utstötning och mobbning i arbetslivet. Stockholm: Natur och Kultur. 1987

Vartia-Väänänen, Maarit

 • Workplace bullying. University of Helsinki, 2003. (People and work. Research reports, 56). Engelsk.

Artikler

Cassitto, Maria Grazia m.fl.

 • Raising awareness og Psychological Harassment at work: Advice to health professionals, decision makers, managers, human resources directors, legal community, unions and workers. Protecting Workers Series; no. 4. WHO, 2003.

Einarsen, S.

 • Bullying and emotional abuse in the workplace : international perspectives in research and practice. New York: Taylor & Francis, 2003. Engelsk.  
 • Harassment and bullying at work: a review of the Scandinavian approach, Aggression and Violent Behavior: A Review Journal. In press. 1999
 • The nature and causes of bullying at work. International Journal of Manpower, 20, 1999

Einarsen, S., B.I. Raknes, S.B. Matthiesen

 • Bullying and harassment at work and their relationships to work. 1994
 • Environment Quality. An Explorative Study. European Work and Organizational Psychologist,44).

Leymann, H.

 • The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 1996

Rayner, C.

 • The incidence of workplace bullying. Journal of Community & Applied Social Psychology, 7, 1997

Salin, Denise

 • The Significance of Gender in the Prevalence, Forms and Preceptions of Workplace Bullying. Nordiske Organisasjonsstudier, 2003. Årg. 5, no. 3. – S. 30-50

Rapporter og undersøgelser

Einarsen, S.

 • Bullying and harassment at work: Epidemiological and psychosocial aspects. Ph.d. afhandling. Universitetet i Bergen, Det Psykologiske Fakultet. 1996

Einarsen, S. & B.I. Raknes

 • Mobbing i arbeidslivet. Hovedoppgave og rapport fra
  Forskningssenter for arbeidsmiljø, Helse og sikkerhet FAHS, Universitetet i Bergen. 1991

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Høgh, A.

Teasing and Violence. Prevalence, Mediating Factors and Consequences. Ph.d-afhandling fra Arbejdsmiljøinstituttet. 2005

Andet internationalt materiale

Bulger, Jennifer

 • Bullying. Independence, 2007. Engelsk. 4 sider

The Andrea Adams Trust Foundation 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS