Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

SOS International a/s

Titel: Fra mobning til det gode fællesskab for alle – med værdsættende samtaler

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at arbejdspladsen har oplevet konkrete episoder med mobning, som påvirker trivslen og har sat sit præg på sygefraværet.
Siden 2003 har virksomheden arbejdet med forebyggelse af mobning, blandt andet gennem udarbejdelse af en politik mod mobning.

Formål
Dette projekt har til formål at udvikle en metode til håndtering af mobning med udgangspunkt i ‘værdsættende samtaler’.
Gennem de værdsættende samtaler opnås større kendskab til og respekt for hinandens styrker og bidrag til fællesskabet.

Projektskitse
Som en del af projektet gennemføres et procesforløb med dialogmøder, hvor medarbejdere og ledere deltager.
Dialogmøderne tilrettelægges så medarbejdere interviewer medarbejdere, og efterfølges af en anerkendende dialog i plenum. Lederen modtager rådgivning og coaching i relation til den værdsættende samværsform.
Procesforløbet vil endvidere indeholde et mindre oplæg om mobning og dens konsekvenser. Projektet formidles blandt andet gennem en pjece, som beskriver metode og resultater fra projektet. Pjecen kan bruges internt som eksternt.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS