Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Social- og sundhedsskolen Vejle Amt

Projekt: Smiley

Baggrund
Social- og sundhedsskolen står overfor en række organisatoriske forandringer i forbindelse med overgang til selveje. Samtidig er skolen overgået til selvstyrende team. At have indflydelse og være selvledende opleves ofte positivt af medarbejderne, men kan samtidig skabe større individualisering og større chancer for konflikt og mobning.

Formål
Formålet med projektet er at styrke de ansattes bevidsthed om forebyggelse af mobning med særlig fokus på kompetenceudvikling i kommunikation og samarbejde. Samtidig er formålet, at undervisningen i psykisk arbejdsmiljø er med til at ruste eleverne til at arbejde forebyggende på fremtidige arbejdspladser

Projektskitse

  • Projektet igangsættes på en personaledag blandt andet med forumteater om voksenmobning
  • De enkelte team med forbedring af kommunikation, trivsel og personalesamarbejde samt metoder til forebyggelse af mobning
  • Afslutningsvis udarbejder hvert team plan for forebyggelse af mobning i eget team.
  • Der afholdes en fælles personaledag, hvor alle team præsenterer deres resultater

Herefter udarbejdes formidlings- og undervisningsmateriale. Sideløbende udvikles et ambassadørkorps, der både agerer internt på skolen, men også eksternt i forhold til at formidle projektets resultater til arbejdspladser på sosu-området i regionen.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS