Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Skadestue, modtagelsesafdelingen på Hillerød Centralsygehus, Frederiksborg Amt

Projekt: Medarbejderudviklingsforløb for skadestue/modtagelsesafdelingen på Hillerød Centralsygehus

Baggrund
Skadestuen/modtagelsesafdelingen oplever et højt sygefravær og tendenser til mobning. Årsagen ligger blandt i en arbejdsmæssig omorganisering.

Formål
Projektets formål er at bidrage til et fortsat højt fagligt engagement, øget trivsel og styrkelse af samarbejdskompetencer samt mindsket sygefravær. Projektarbejdet skal medvirke til øget indsigt i mobningens konkrete fremtrædelsesformer i skadestue/modtagelsesafdelingen.

Projektskitse

  1. Introduktionsmøde samt gennemførelse af interviewsKortlægning af problemstillinger og indsatsområder
  2. Der opstilles en oversigt over mobningens konkrete fremtrædelsesformer i arbejdsmiljøet på baggrund af de gennemførte interviews
  3. Første medarbejderseminar:Fastlæggelse af problemstillinger.Oversigten, vurderinger og mulige årsagssammenhænge præsenteres og diskuteres
  4. Andet medarbejderseminar: Handlemønstre og medarbejderreaktioner. Fokus vil være på den enkelte som individ, som del af en gruppe og gruppernes indbyrdes sammenspil. Der skal arbejdes med de bagvedliggende drivkræfter til mobning
  5. Tredje medarbejderseminar: Opfølgning og evaluering
  6. Coachingforløb for afdelingssygeplejersken.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS