Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

SCA Packaging Grenaa

Projekt: Uddannelse af nøglepersoner på virksomheder til at håndtere problemer omkring mobning – et netværksprojekt for 4 virksomheder i Grenaa

Baggrund
Baggrunden for projektet er konkrete episoder med mobning og chikane blandt medarbejdere.

Formål
Formålet med projektet er at udstyre virksomhederne med nogle nøglemedarbejdere, som besidder viden om mobning, at give tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter en basisviden om mobning, samt at indlede et mere systematisk arbejde med psykisk arbejdsmiljø, herunder mobning.

Projektskitse
Projektet består dels af kompetenceopbygning hos nøglepersoner i de involverede virksomheder gennem kursusforløb dels af praktisk arbejde med mobningspolitik på virksomheden i et samarbejde mellem ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdere. Projektets aktiviteter vil blandt andet inkludere:

  • To dage med undervisning om de psykologiske og organisatoriske konsekvenser af mobning
  • 4 halvdages workshops med genopfriskning, erfaringsudveksling og planlægning af forebygggelsesplan i relation til mobning
    fyraftensmøder eller nyhedsbreve for at sikre implementering af og oplysning om tiltag
  • Arbejde med implementering gennem sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg og medarbejdermøder. Ledere og mellemledere inddrages i drøftelser omkring mobningspolitik, så der sikres konsensus.
  • 6 måneder efter kursusforløbets afslutning evalueres projektet på hver enkelt virksomhed ved et møde i styregruppen eller sikkerhedsudvalget. Herefter samles de 4 virksomheder for at udveksle erfaringer. Erfaringerne præsenteres senere på et fyraftensmøde i Grenaa Erhvervsliv.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS