Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Omsorgscentret Egegården , Gladsaxe Kommune

Projekt: Tackling og Tone

Baggrund
Baggrunden for projekt ‘Tackling og tone’ er, at Egegården står overfor en stor udflytning og ombygning. I den forbindelse er der et ønske om at forebygge stress og konflikter, herunder mobning.

Formål 
Projektets formål er, at medarbejdere og ledelse i fællesskab får skabt en endnu bedre arbejdsplads med mindre sygefravær, stabile medarbejdere og en medarbejderstab, der i holdning, tale og tackling vil kunne imødekomme de fremtidige udfordringer, som Egegården står overfor.
Formålet er endvidere at opnå en følelse af sammenhæng i alle faggrupper og vagtlag. Vejen hertil er blandt andet at sætte fokus på tonen og kommunikationen på Egegården, og herigennem forbedre kommunikationen mellem medarbejdere, medarbejdergrupper og ledelse på Egegården.
Projektet har også til hensigt at sætte fokus på mødestrukturen på Egegården med henblik på en forbedring af denne.

Projektskitse
Projektets konkrete aktiviteter er undervisning af samtlige af Egegårdens medarbejdere. Medarbejderne skal undervises i basal konflikthåndtering, kommunikation, tackling og tone, og en netværksordning som skal sikre kollegial støtte i tilfælde af eksempelvis mobning.
Projektets succeskriterier er at alle medarbejdere modtager undervisning, at den støttende og berigende mødestruktur bliver anvendt, samt at netværksordningen er implementeret ved udgangen af 2008, hvor projektet afsluttes.
Projektet er organiseret omkring en styregruppe bestående af distriktsleder og ledergruppe, en referencegruppe som består af medarbejdere fra samtlige medarbejdergrupper og vagtlag, og endelig projektgruppen

Læs Egegårdens egen projektbeskrivelse

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS