Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Nybrogård Botilbud, Lyngby

Projekt: Husets gode arbejdsmiljø – Stop mobning og forbedring af det psykiske arbejdsmiljøBaggrundNybrogård Botilbud har gennem de senere år været igennem en række forandringer: Fra centralstyret ledelse til autonomi og selvforvaltning, fra faste arbejdstider til blandede vagter, fra kontaktperson til teamorganisering mv. Omstillingen har været en svær proces for mange medarbejdere. Det afspejler sig blandt andet i et højt sygefravær og et til tider belastende psykisk arbejdsmiljø, hvor mobning kan forekomme.FormålProjektets formål er

  • at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne oplever, at de er påskønnede for deres særlige bidrag som en del af en tværfaglig gruppe.

Gennem hele processen har ledelsen taget ansvar for projektets succes. Ledelsen kan dog ikke ændre en kultur med mindre medarbejderne er en integreret del af processen, og derfor har det været vigtigt at engagere medarbejderne aktivt under hele forløbet.ProjektskitseProjektet har været igennem fire faser:

  • En kortlægningsfase som satte fokus på en afklaring af samspillet mellem tværfaglighed, mobning og hverdagen.
  • En fase med fokus på kommunikation, kompetencer og praksis, som er undersøgt gennem samtaler med medarbejderne. Dacapo teatret satte gang i en debat om praksis og redskaber og metoder til forbedring udpeges.
  • Det lange seje træk, handler om at påvirke hverdagskommunikation i en sund retning, der sikre et godt arbejdsklima. Dette er foregået blandt andet på temadage omkring kommunikation, konfliktløsning og samarbejde, temperaturmålinger og interessebaserede temagrupper.
  • Projektets sidste fase, orienterings- og reorienteringsfasen, handler om at forankre processen – blandt andet ved at udarbejde en mobbepolitik og procedurer for forebyggelse og efterbehandling af mobning.

Nybrogård Botilbud modtog 130.000 kr. i støtte til projektet.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS