Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

LEO Pharma A/S, Teknik og produktion

Projekt: Værdiskabende samarbejde med mediation

Baggrund
Baggrunden for projektet var en undersøgelse foretaget af Personalefunktionen i 2003 af samtlige medarbejdere og lederes holdninger til arbejdet i medstyrende grupper. Formålet var at videreudvikle teamarbejdet. Undersøgelsen havde fokus på, hvad der fungerer godt, mindre godt samt kompetencebehov i fremtiden.

Formål
Formålet med projektet er at forebygge mobning og andre konflikter ved at benytte mediation som værktøj og som et ‘mindset’, der højner bevidstheden om konflikters natur, forebyggelse og konsekvenser.

Undersøgelsen viste blandt andet, at medarbejdere og ledere havde ønske om at dygtiggøre sig i kommunikation og konfliktløsning. Det kom frem i undersøgelsen, at i perioder med mange konflikter – mobning, dårlig trivsel, ufrivillig og frivillig fratræden – stiger stressniveauet og sygefraværet, hvilket påvirker produktion, effektivitet og udvikling  i en negativ retning. Det var derfor meget at vinde ved at gøre en indsats. Der blev derfor efterfølgende afholdt kommunikationsworkshops for samtlige team og deres ledere. Her blev sprogbrug, rollefordeling i grupperne, gruppeudvikling samt forskellige måder at se verden på drøftet. Kurserne var en succes og banede vejen for en fælles interesse for at arbejde videre med konfliktløsning herunder mobning.

Projektskitse
Der nedsættes en erfagruppe af medarbejdere, der alle er uddannet i mediation. Gruppen styrer projektet, og sørger for løbende at indrage sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Samtidig er det erfagruppens opgave at afholde informationsmøder, der informerer alle medarbejdere om konflikter og konfliktløsning samt mediation som værktøj – for eksempel i forhold til situationer med mobning.

Samtidig uddannes funktionschefer og sikkerheds- og tillidsrepræsentanter i mediation. Der udarbejdes et koncept for forebyggelse af konflikter og for konfliktløsning. Alle medarbejdere tilbydes at deltage i en workshop, hvor der arbejdes med mediation og konflikthåndtering. Blandt andet skal deltagerne spille et rollespil, hvor de prøver at håndtere en konflikt ved mediation.

Projektet formidles gennem artikler i personaleblad. Samtidig stiller medlemmer af erfagruppen sig til rådighed for andre virksomheder, som ønsker at lære af projektet.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS