Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Horserød Statsfængsel – den anerkendende tilgang

Projekt: Det gode arbejde

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter har i samarbejde med Horserød Statsfængsel brugt den anerkendende tilgang i arbejdet med forebyggelse af mobning.
På den måde blev fokus drejet bort fra problemtænkning over mod muligheder for udvikling af ‘det gode arbejde’.

Vandfaldsinterview
Det har man konkret gjort ved blandt andet at bruge vandfaldsinterview – en interviewform, hvor medarbejderne fortæller positive historier om det gode arbejdsmiljø.
Efter vandfaldsinterviewfasen samledes deltagerne i mindre grupper, hvor de bedste historier om det gode arbejdsmiljø blev genfortalt og givet videre til frontløbergruppen.
Derefter deltog alle medarbejderne i et todages visionsseminar, hvor man i mindre grupper arbejdede med temaer fra interviewene. På den baggrund har Kriminalforsorgen iværksat konkrete tiltag, der skal sikre mere kontinuitet, synlighed og bedre kommunikation.

Processen er under hele forløbet blevet styret af en frontløbergruppe bestående af både medarbejdere og ledere.

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter modtog 150.000 kr. i støtte til projektet.

Læs mere om vandfaldsinterview.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS