Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Holbæk Sygehus, Anæstesi- og Operationsafdelingen

Projekt: Mobning – nej tak

Baggrund
Der er tidligere blevet iværksat et mobbeberedskab bestående af 7 nøglepersoner. Der er blevet udarbejdet handlingsplan og en beskrivelse af beredskabet inkl. funktionsbeskrivelse for nøglepersoner og konfliktrådet. Der er nu behov for at opkvalificere nøglepersonerne til at håndtere og afhjælpe problemer affødt af mobning, samt at kvalificere nøglepersonerne til at kunne identificere og afhjælpe konflikter.

Formål
Formålet med projektet er at give nøglepersoner kompetencer til at håndtere og afhjælpe problemer affødt af mobning og kompetencer til at kunne identificere og afhjælpe konflikter, som kan føre til mobning på arbejdspladsen. Samtidig er formålet at udbrede viden om mobning og det gode arbejdsklima samt fremme samarbejdet i og på tværs af de enkelte afsnit.

Projektskitse
Projektforløbet indledes og afsluttes med en trivselsundersøgelse omkring det psykiske arbejdsmiljø for alle afdelingens ansatte. Trivselsundersøgelserne skal være med til at tegne et billede af projektets effekt på arbejdsmiljøet. Resultaterne fra undersøgelserne skal desuden bruges til et idékatalog indeholdende konkrete forslag til indsatsområder for at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge mobning.

En temaaften for alle ansatte i afdelingen om mobning, det gode arbejdsklima og samarbejde skal bidrage til at holde gang i debatten om arbejdsmiljøet i afdelingen. Derudover vil de syv nøglepersoner modtage uddannelse i kommunikation og konflikthåndtering, således at de kan forebygge og afhjælpe problemer affødt af mobning.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS