Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hjemmeplejen i Holmegaard Kommune

Projekt: Forebyggelse og håndtering af mobning

Baggrund
Holmegaard Kommunes Hjemmepleje er en integreret døgnhjemmeplejeordning med 136 ansatte. Baggrunden for at sætte fokus på mobning på arbejdspladsen er en konkret episode med mobning mellem medarbejdere i hjemmeplejen. Episoden gjorde opmærksom på et behov for øget viden om forebyggelse og håndtering af mobning både blandt medarbejdere og ledelse.

Formål
Formålet med projektet er, at give ledere og medarbejdere redskaber til at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen, primært ved at arbejde med og forbedre kommunikationen på arbejdspladsen. Projektets hensigt er, at igangsætte en langvarig proces, hvor værdsættende anerkendende kommunikation implementeres i hjemmeplejen.
Teoretisk trækkes der på systemisk tænkning og den værdsættende samtale.

Projektskitse
Projektet er bredt forankret i organisationen og involverer både medarbejdere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og ledelse.
Projektet løber over en toårig periode og skal indarbejde mobningsforebyggende initiativer i arbejdspladsens APV, samt udvikle og implementere metoder og strategier til forebyggelse, håndtering og efterbehandling af mobning.

Projektets konkrete aktiviteter er blandt andet undervisning i kommunikation og konflikthåndtering i form af undervisning i girafsprog og værdsættende samtaleformer.
Der arbejdes blandt andet med værdsættende samtaleformer i forbindelse med vandfaldsinterview, et historiefortællingsprojekt og dialog- og cikelmøder. Herudover skal der arbejdes generelt med trivselsarbejde og ledelse og drømme for fremtiden.
For at sikre implementeringen af den værdsættende og anerkendende kultur på arbejdspladsen er det tiltænkt at ansætte en konsulent til at indarbejde, fastholde og evaluere denne.

Læs Holmegaard Hjemmeplejes egen projektbeskrivelse

Læs Bakkegårdens egen projektbeskrivelse

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS