Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Helsingegården, Plejecenter i Helsinge Kommune

Projekt: Her taler vi med – ikke om – hinanden… et projekt til forebyggelse af mobning gennem udvikling af det gode arbejdsmiljø på Helsingegården

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at ledelsen og TR/SR gennem trivselssamtaler er blevet opmærksomme på tendenser til mobning og udstødning af enkelte medarbejdere. Projektet tager udgangspunkt i det hidtidige arbejde på Helsingegården med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Formål
Projektet vil især fokusere på at styrke og udvikle ledelsesrelationerne og teamledelsens rolle i grupperne som bærende i det forebyggende og håndterende arbejde omkring mobning. Formålet med projektet er at styrke det igangværende arbejde med at udvikle ‘den gode arbejdsplads’, herunder at skabe en kultur, der ikke accepterer mobning på Helsingegården.

Projektskitse
Projektet vil blandt andet omfatte

  • afholdelse af temadage som sætter fokus på mobning og dens konsekvenser
  • udarbejdelse af introduktionsprogram for nye medarbejdere
  • udviklingsarbejde omkring teamledelse, projektformidling og evaluering. I udviklingsarbejdet omkring teamledelse sættes der fokus på at skabe rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø, og der arbejdes med, hvordan ledelsen kan fremme udviklingen af større rummelighed og anerkendelse af forskellighed i personalegrupperne
  • evaluering og formidling af projektets forløb foregår løbende i projektets styreguppe, SISU, MED og ved projektets afslutning formidles resultaterne til andre områder i Helsinge Kommune.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS