Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

SAPA Profiler A/S, Grenå Rådhus, SCA Packaging Grenå og Skovbørnehaven Grenå Kommune – et netværksprojekt

Projekt: Nøglepersoner i virksomheder

På baggrund af problemer med mobning besluttede to offentlige og to private virksomheder i Grenå Kommune (i dag Norddjurs Kommune) sig for i samarbejde at uddanne nøglepersoner i hver virksomhed.

Nøglepersonerne fra hver arbejdsplads har viden om og redskaber til at håndtere og bearbejde mobning, samt til at give tillids- og sikkerhedsrepræsentanter en basisviden om mobning så de kan arbejde systematisk med det psykiske arbejdsmiljø.

Hver virksomhed har uddannet mellem 2-6 nøglepersoner, der kan bruges af alle i virksomheden. Sammen danner de et tværfagligt netværk, hvor de kan drage nytte af de gode erfaringer og låne gode ideer på kryds og tværs. Udover uddannelsen af nøglepersoner har ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdere i samarbejde udviklet mobbepolitikker.

De fire projekter har i alt modtaget 345.000 kr. til projektet.

Læs mere om nøglepersoner.

Læs mere om mobbepolitik

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS