Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Fritidsklubben Marievang, Slagelse Kommune

Projekt: Forandring uden mobning

Baggrund
Fritidsklubben står over for en udvidelse af institutionens aktiviteter og indsatsområder. Bekymringen er, at de forestående forandringer kan medføre en splittelse i medarbejdergruppen, der ikke er lige positivt indstillet overfor de forestående organisatoriske forandringer.

Formål
Formålet med projektet er, at øge medarbejdernes bevidsthed om og kompetencer i relation til omstillingsparathed, at forebygge trivselsbetinget fravær, samt at udarbejde og implementere en politik mod mobning for institutionen.

Projektskitse
Projektet ledes af en styregruppe bestående af en medarbejderrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, leder, souschef og de tilknyttede proceskonsulenter.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  • Afholdelse af en pædagogisk weekend med bistand fra eksterne proceskonsulenter
  • Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse med fokus på trivsel, faglig kompetencer og forandringsparathed
  • Udarbejdelse af en fokusprofil på hver enkelt medarbejder
  • Tilbud om personlig coaching og supervision til medarbejdere
  • Månedlig udsendelse af nyhedsbreve, hvor de ansatte er med til at beskrive processen samt skrive ‘de gode historier’ om hinanden.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS