Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Frederiksborg Amts Misbrugscenter

Projekt: Mobbeprojektet – Misbrugscentrets indsats mod mobning

Baggrund
Misbrugscentret har i de forløbne to år gennemført en omstrukturering af organisationen, og flere medarbejdere har i den forbindelse fået nye arbejdsopgaver. Samtidig er der uklarhed om Misbrugscentrets fremtid i forbindelse med strukturreformen. Derfor befinder Misbrugscentret sig i en fase, hvor der er en øget risiko for, at arbejdsmiljøet forringes, og at mobning kan finde sted.

Formål
Formålet med projektet er fortsat at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor mobning har dårlige betingelser. Det skal blandt andet ske ved en forankring af de strategier, som udarbejdes af medarbejderne i fællesskab. Samtidig skal ledere og nøglepersoner gives kompetencer til at gribe ind og løse mobningsrelaterede konflikter.

Projektskitse
Projektet indledes med en personalekonference for alle medarbejdere, hvor et af temaerne er mobning. På konferencen vil et debatskabende teaterstykke samt en ekstern psykolog indrage deltagerne i en debat om mobningsrelaterede problematikker. På det konkrete og nære niveau vil coaches og ledere sammen med medarbejdere gennemgå et forløb, hvor de på teammøder sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Misbrugscentrets team består af 4-12 medarbejdere med et tæt dagligt samarbejde. Det er derfor relevant, at hvert team diskuterer, hvad de oplever påvirker arbejdsmiljøet positivt og negativt, og hvad de opfatter som mobning. For at kunne håndtere processen modtager ledere og coaches undervisning og træning af ekstern psykolog med erfaring med konflikthåndtering og mobningsproblematikker.

Erfaringerne fra teamprocesserne viderebringes til det Personalepolitiske Udvalg og Sikkerhedsorganisationen, der henholdsvis supplerer organisationens arbejdsmiljøpolitik og APV med et bilag om retningslinier for håndtering af mobning.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS