Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Forsvarets Personeltjeneste – mægling

Projekt: Mægling i Forsvaret

Forsvarets Personeltjeneste har brugt mægling – sommetider kaldet mediation – som redskab til forebyggelse og håndtering af mobning. De har uddannet 30 konfliktmæglere, der upartisk søger at finde fælles fodslag mellem parterne i mobbesager og konflikter på arbejdspladserne. Mæglernes arbejde har reduceret antallet af konflikter og mindsket konsekvenserne for både arbejdspladsen og de involverede parter. Samtidig er dialogen omkring konflikter blevet mere positiv og det psykiske arbejdsmiljø bedre, da man ved, at mobning ikke tolereres. Der er en konfliktmægler på hvert tjenestested, og sammen danner de et netværk på tværs af de forskellige arbejdspladser.

Gennem projektet er Forsvarets Personeltjeneste kommet frem til:

  • At konflikter ikke kan undgås i Forsvaret, men at man ved at sætte ind over for dem kan undgå ubehagelige mobbesager.
  • At det vigtigste i mæglingssituationer er, at parterne selv finder løsningen på konflikten.
  • At man skal sørge for at ’sælge’ og udbrede viden om projektet for at sikre forankring og brug af konfliktmæglerne i praksis.

Forsvarets Personeltjeneste har planer om at udvikle projektet til også at uddanne ledere og chefer i udstationering, samt at etablere mæglingsfunktionen i internationale operationer.

Forsvarets Personeltjeneste modtog 150.000 kr. i støtte til projektet.

Læs mere om mediation/mægling.

Læs mere om konflikthåndtering.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS