Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Forsvarets Personeltjeneste

Projekt: Mægling i Forsvaret

Baggrund
Erfaringer fra Forsvarets arbejde med håndtering af krænkende adfærd viser, at mobning er udbredt og har alvorlige konsekvenser for de ansatte i Forsvaret. Den ansatte, som har været udsat for mobning, henvender sig ofte på det tidspunkt, hvor de fysiske og psykiske konsekvenser er synlige, og der typisk også har været tale om sygemeldelse i en længere periode.

Formål
Projektets formål er at etablere en mæglingsfunktion, som skal intervenere, når konflikterne opstår.
Hensigten er, at tjenestestederne skal etablere et frivilligt tilbud om mægling, når der opstår konflikter, som på sigt kan føre til mobning.

Projektskitse
Projektet vil rumme følgende aktiviteter:

  • Uddannelse af 5-10 mæglere, der efterfølgende skal uddanne 40 øvrige rådgivere til mæglere.
  • Etablering af mæglingsfora på udvalgte tjenestesteder, herunder introduktion til sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg.
  • Statistisk materiale på mæglingssager, både kvantitativt og kvalitativt.
  • Undersøgelse af parternes tilfredshed med mæglingen, herunder hvilken betydning mæglingen efterfølgende har haft.
  • Offentliggørelse af mæglingens resultater, både internt og eksternt i tidsskrifter.
  • Udarbejdelse af yderligere redskaber til håndtering af mobningskonflikter på arbejdspladsen.
  • Udarbejdelse af mobbepolitik.
  • Undervisningsmateriale målrettet ledere i Forsvaret.
  • Undervisningsmateriale til andre offentlige institutioner.

Der vil være mulighed for yderligere opfølgning i form af APV undersøgelser.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS