Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Enhedsplejen Bakkegården – Bagsværd

Projekt: Fra tabu til tema – fra tema til trivsel

Baggrund
På Bakkegården har man tidligere arbejdet med blandt andet leveregler, sundhedsfremme og voldsforebyggelse. Et tema om trivsel og mobning ligger fint i forlængelse af det tidligere arbejde. 

Formål
Formålet med projektet er gennem en toårig periode at sætte fokus på personalets trivsel på Bakkegården.

Projektskitse
I selve projektet om trivsel og mobning genbruges de leveregler, som tidligere er formuleret på Bakkegården. Her er ideen, at personalet selv gør sig overvejelser om, hvorledes levereglerne kan implementeres i praksis.
Den konkrete aktivitet vil bestå i udsendelse af en ugentlig ‘poster’ fra ledelsens side. ‘Posteren’ præsenterer en skæv eller humoristisk vinkel på én af Bakkegårdens leveregler, og har til hensigt at skabe grundlag for en diskussion om trivsel og mobning på arbejdspladsen.
Som afslutning på projektforløbet hyres Dacapoteatret til at vise en forestilling.

Målet med projektet er at øge viden om mobning blandt personalet, samt at man i de enkelte personalegrupper får diskuteret og talt om mobning. Succeskriteriet for projektet er, at alle grupper senest i januar 2006 har taget personalets trivsel op på et personalemøde i samarbejde med den daglige ledelse.

Læs Bakkegårdens egen projektbeskrivelse

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS