Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Dragsholm Kommunale Dagpleje

Projekt:Håndtering, efterbehandling og forebyggelse på mobning i dagplejen i Dragsholm Kommune

Baggrund
Projektet tager udgangspunkt i en aktuel sag om mobning af en dagplejer i en konkret dagplejegruppe.
En række aktiviteter har været iværksat for at løse situationen – blandt andet individuelle samtaler med de involverede, vurdering af vedkommendes arbejde, fællesdrøftelser i gruppen, møder med arbejdspsykolog, supervision og formulering af handleplaner. Dog uden det har haft den ønskede effekt.
Gruppen har samtidig været præget af et højt sygefravær.

Formål
Formålet med projektet er, at en dagplejegruppe får større arbejdsglæde i arbejdet med dagplejebørn og motiveres til indbyrdes samarbejde og samarbejde med ledelsen, med henblik på at undgå mobning. Samtidig er formålet generelt at nedsætte sygefraværet og højne kommunens kvalitet i dagplejen samt at formidle metoder og erfaringer til andre dagplejegrupper.
 
Projektskitse
Der iværksættes et forløb med individuelle løsningsorienterede samtaler med fokus på samarbejdet med ledelsen og arbejdsglæden for den enkelte medarbejder:

  • Ved første samtale laves der aftaler for, hvad ledelsen og medarbejderen gør fremover for at højne arbejdsglæde og samarbejde
  • Efterfølgende samtaler følger op på, hvordan aftaler kan fastholdes. Samtaleforløbet afsluttes med en række temadage, hvor målet er at udvikle forståelse og respekt for hinandens ressourcer og bidrag til trivsel og samarbejdet i gruppen, hos den enkelte dagplejer i gruppen og i gruppen som helhed

Projektet formidles til de øvrige ansatte gennem cafémøder ved afslutningen af projektet.
Derudover arrangeres en fælles temadag, med fokus på arbejdsglæde og livskvalitet.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS