Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Den integrerede hjemmepleje, Røjleparken, Holmegaard Kommune

Projekt: Forebyggelse og håndtering af mobning

Baggrund
Baggrunden for projektet er en konkret episode med mobning mellem medarbejdere i hjemmeplejen. Episoden gjorde opmærksom på et behov for øget viden om forebyggelse og håndtering af mobning både blandt medarbejdere og ledelse.

Formål
Formålet med projektet er gennem systemisk værdsættende kommunikation og refleksiv værdiledelse at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. Projektgruppen består af lederteamet, ældrechefen, tillids- og sikkerhedsrepræsentant og ildsjæle. Endvidere tilknyttes en frontløbergruppe.

Projektskitse
Projektet vil bygge på teamsamarbejde som udgangspunkt for dialog, refleksion og konflikthåndtering og inddrage metoder som dialogspiraler, vandfaldsinterview, m.v.
I en begrænset tidsperiode ansættes en konsulent, som skal medvirke til at implementere den nye adfærd i organisationen.

Der vil blive iværksat en længerevarende udviklingsproces som inkluderer:

  • Mobningsforebyggende initiativer i arbejdspladsens APV
  • Metoder og strategier til forebyggelse, håndtering og efterbehandling af mobning
  • Metoder til forbedring af kommunikation, trivsel og personalesamarbejde
  • Lokal aftale om forebyggelse og håndtering af mobning samt fastholdelse af den mobbede på arbejdspladsen
  • Lederudvikling
  • Undervisning af samtlige ansatte i positiv og værdsættende kommunikation
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS