Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Dannerhuset, København

Titel: Kultureftersyn

Baggrund
Baggrunden for projektet er et behov for at finde alternative måder at samarbejde på i det praktiske arbejde, som udføres i et til tider udfordrende fællesskab mellem ansatte og frivillige.

Formål
Formålet med projektet er at genskabe et sundt arbejdsmiljø præget af gensidig tillid og åbenhed mellem gruppen af medarbejdere og den store gruppe af frivillige. Projektets mål er dels at igangsætte en kulturforandringsproces, og dels at diskutere de strukturelle rammer for samarbejde, kommunikation og konfliktløsning.

Projektskitse
Projektet består af 3 faser:

  1. Strategiseminar. Etablering af en fælles referenceramme for projektet, herunder hvilke faktorer, som virker fremmende og hæmmende for at nå de opstillede mål
  2. Fællessupervision og gruppedrøftelse. Fællessupervision med alle ansatte og frivillige med henblik på at diskutere forventninger, funktioner og værdier for arbejdet i Dannerhuset.
  3. Genovervejelse af struktur for samarbejde, kommunikation og konfliktløsning. Strategidag, som skal resultere i anbefalinger i relation til samarbejdsforum, kommunikationskanaler og standarder for konfliktløsning.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS