Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Børneafdeling B1531, Hillerød Sygehus

Projekt: Brug din kommunikation til forandring

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at der på afdelingen hvert år er en stor gruppe vikarer igennem systemet. Disse nye kolleger har flere gange evalueret den fastansatte gruppe af sygeplejersker som en meget sammentømret gruppe, der kan være svær at blive en del af, og som ofte hurtigt stempler dem, der har holdninger man ikke bryder sig om. Samtidig med denne problemstilling er afdelingen for et år siden lagt sammen med en meget mindre, men også stærkt sammentømret, personalegruppe fra en anden børneafdeling.
Disse to personalegrupper er endnu ikke sammensmeltet til én personalegruppe.

Formål
Formålet med projektet er en forbedret og øget kommunikation, at forøge arbejdsglæden og motivationen, samt at forebygge at mobning / marginalisering af vikaransatte kolleger finder sted på arbejdspladsen.

Projektskitse

  • Information om udviklingsprojektets formål og forløb til medarbejdere med deltagelse af ledelse og tilknyttede konsulenter
  • Gennemførelse af ‘før-test’
  • Proceskonsulenter interviewer medarbejdere for at kortlægge mobningens årsager og effekter.
  • Herefter tilrettelægges det videre forløb i samarbejde med eksterne konsulenter, med mulighed for afholdelse af 4 heldagsseminarer.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS