Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bocentret Hedelund – Greve

Projekt: Projekt konfliktråd og konflikthåndtering

Baggrund
Bocentret Hedelund er et socialpsykiatrisk bocenter med bopæl i Greve Kommune. Baggrunden for projektet er at personale og ledelse på Hedelund har erfaret, at det ulige styrkeforhold mellem medarbejder og beboer kan skabe grobund for konflikter, som kan munde ud i episoder med mobning.

Formål
Projektet har til formål at bidrage med konkrete redskaber til både medarbejdere og beboere til forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning på arbejdspladsen. 

Projektskitse
Projektet tager udgangspunkt i beboere og personale som samarbejdspartnere, der på lige fod kan indgå i en aktiv konfliktløsningsproces. Både personale og beboere skal derfor tilbydes uddannelse i konfliktløsning og mediering, således at der kan oprettes et konfliktråd, der består af ledere, medarbejdere og beboere.
Konkret skal personale og beboere uddannes til hvervet som medlem i konfliktrådet, dernæst skal konfliktrådet etableres med henblik på oprettelsen af en støttende funktion for både personale og beboere i konfliktfyldte situationer. Projektets succeskriterier er at konfliktrådet etableres og anvendes, at omfanget af konflikter, som udvikler sig til episoder med mobning reduceres, samt at erfaringerne med konfliktrådet beskrives og opsamles.

Læs Hedelunds egen projektbeskrivelse

Læs om Hedelunds brug af Konfliktråd

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS