Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bo & Naboskab, Præstø Kommune

Projekt: Hold gryden i kog – uden at gå uden om den varme grød

Baggrund
Bo og Naboskabet står over for en omstillingsproces med sammenlægninger, besparelser og udsigt til en ny driftsherre. Samtidig viser APV og arbejdsmiljøstudier gennemført i 2005, at det er problemer med et højt sygefravær, og at fællesskabsfølelsen skrænter.

Formål
Projektets formål er at skabe sammenhold og dialog om omstillingen, at øge forandringskompetencen, at opretholde og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen, samt at styrke det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Projektskitse

  • Afholdelse af 1-2 temadage i 2006 med deltagelse af eksterne konsulenter, der kan identificere, afhjælpe og følge op på problemer, som kan føre til mobning på arbejdspladsen. Ledelse, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanten indhenter konsulenter til opgaven, og sørger for efterbehandling på de løbende personalemøder og den endelige erfaringsopsamling.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS