Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bispebjerg Hospital

Projekt: Bispebjerg Hospital, en mobningsfri arbejdsplads

Baggrund
Den seneste trivselsmåling fra 2003 viser, at 12 procent af hospitalets ansatte har følt sig udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen inden for det seneste år. Der ønskes derfor redskaber til opfyldelse af hospitalets vision om at være en mobningsfri arbejdsplads ved mere systematisk arbejde med mobning og konflikthåndtering.

Formål
Formålet med projektet er at udvikle et eller flere koncepter til at forebygge og løse mobningsproblemer eller konflikter. Bispebjerg Hospital tog i 2004 hul på arbejdet med mobning, men ser et behov for at fortsætte indsatsen.

Projektskitse

  • Systematisering af mobnings- og konfliktsager på hospitalet
  • Udvikle metoder og strategier til håndtering af mobning, herunder synliggørelse og systematisering af konflikttyper og løsningsmodeller
  • Værktøjer og redskaber opsamles
  • Implementering af værktøjer, eventuelt særlig indsats i de afdelinger, som viser sig at have problemer med mobning
  • Erfaringsopsamling og formidling, herunder udarbejdelse af rapport, artikel i interne nyheds medier og eventuelt eksterne medier.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS