Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bislev og Nibe skoler

Projekt: Udvikling af teamkulturen med henblik på konflikthåndtering og udvikling af refleksive kommunikationsformer til fremme af den gode arbejdsplads

Formål og baggrund
Formålet med projektet er at deltagerne i skolernes team

  • opnår indsigt i coaching, systemisk læring og reflektionsmetoder
  • færdighed i at kunne anvende denne indsigt på en naturlig måde til forebyggelse af mobning og fremme af den gode arbejdsplads for såvel børn som voksne.

De fire skoler i Nibe kommune er i gang med en større omorganisering, der blandt andet betyder, at skolerne fremover skal udgøre to skoleområder – Skoleområde Øst og Skoleområde Vest. To skoleområder med fælles ledelse, administration og skolebestyrelse.

Omorganiseringen betyder, at lærerne kommer til at arbejde meget tæt sammen i mindre enheder, og nogle lærere må gøre op med mange års tradition og alenearbejde. Denne udvikling betyder, at der er opstået behov for at udvikle en ny arbejdspladskultur.

Teamorganiseringen kræver omfattende omstillingsprocesser, som udfordrer det psykiske arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders arbejdsidentitet.

Projektskitse
Projektet, der i første omgang omfatter Skoleområde Øst, er opdelt i tre processer:

  • Et åbningsseminar om forandringsprocesser og kulturændringsstrategier.
  • Derefter vil lærerstaben gennem tre workshops arbejde med den anerkendende metode, konflikthåndtering og mobning og det gode arbejdsmiljø og teamkultur.
  • Projektet afslutter med en erfaringsopsamling med fokus på perspektiver for teamkulturen og arbejdsmiljøet.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS