Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Biocentrum, DTU

Projekt: At lede og anerkende i en moderne, international forskningsorganisation

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at instituttets ledelse ser et inspirerende arbejdsmiljø som en af de vigtige forudsætninger for et produktivt forskningsmiljø på BioCentrum-DTU.
Instituttet er præget af høje præstationskrav til alle personalegrupper, der omstiller sig og agerer i en krævende global situation med stadigt forandrende lokale udfordringer.
Det er ledelsens ønske, at lederteamet hele tiden handler som et velfungerende team, der retter sine aktiviteter fremad og integrerer miljø og resultater i en frugtbar og vidensskabende kultur.
Derfor ønsker ledelsen at skabe et anerkendende miljø og befæste en kultur, der bygger på tillid og komplementære kompetencer, og som samtidig kan forebygge konflikter og mobning.

Formål
Formålet med projektet er derfor at styrke BioCentrum-DTUs ledere og medarbejdere til at kunne udvikle og forbedre gode relationer og en kompetent kultur – i medvind såvel som i modvind.

Projektskitse
Projektet er delt op i tre faser:

  1. Startfasen, hvor behov, mål, metode og indhold afklares
  2. Udviklingsfasen, hvor ledelsen fokuserer på at etablere, udvikle og vedligeholde en anerkendende kultur. Der afholdes samtidig temadage for medarbejdere og ph.d-ere om positiv energi og samarbejde
  3. Processen evalueres og projektet videreformidles til øvrige ansatte ved BioCentrum.
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS