Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Bakkegården, Dragsholm Kommune

Projekt: Projekt kommunikation, trivsel og personalesamarbejde

Baggrund
Bakkegården har løbende arbejdet med at udvikle teamsamarbejdet og den gode dialog. Det opleves dog svært at fastholde den gode kommunikation og at få nyansatte ind i en god gænge.
Der er blandt andet observeret tendenser til mobning i form af bagtaleri og sårende bemærkninger.

Formål
Formålet med projektet er derfor at styrke teamsamarbejde, kommunikation og fællesskabsfølelse for herigennem at forebygge og håndtere mobning.

Projektskitse
Projektet er opdelt i følgende processer:

  • En konkret medarbejdergruppe gennemgår et udviklingsforløb bestående af tre temadage med fokus på organisering af arbejdet i gruppen, fælles aftaler og gensidige forventninger, kommunikation, konfliktløsning og samarbejde.
  • Sideløbende deltager ledelsen i et udviklingsforløb i forhold til konfliktløsning, forebyggelse af mobning og støtte til gruppen.
  • Projektet formidles efterfølgende videre til alle ansatte på Bakkegården via runder i alle team. Der arbejdes samtidig med at forankre resultaterne på hele arbejdspladsen.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS