Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Alliance Clean & Care

Projekt: Ledelsesværktøjer til håndtering af mobningsrelaterede belastninger i Alliance Clean & Care

Baggrund og formål
Virksomheden har erfaret, at der i relationen mellem medarbejdere og ledere i forbindelse med udefrakommende klager fra virksomhedens kunder, kan opstå mobningsrelaterede belastninger for medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor ønsker man at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning.

Projektet har tre delmål:

  1. Ledelseshåndtering i form af udarbejdelse af ledelsesværktøjer, processtøtte (coaching) og uddannelsesforløb
  2. Metodeudvikling af APV, herunder brug af piktogrammer på 6-8 sprog med henblik på at lave en kortlægning af arbejdsmiljøet
  3. APV skal rumme sygefravær

Projektskitse
Projektets aktiviteter vil blandt andet være workshops for henholdsvis medarbejdere og ledere, coaching af ledere, herunder en del som er specifikt målrettet forebyggelse og håndtering af mobningsrelaterede arbejdsmiljøbelastninger.
Der tilrettelægges endvidere et lederuddannelsesforløb baseret på oplæg, undervisning og debat/diskussion om håndtering og forebyggelse af mobningsrelaterede arbejdsmiljøbelastninger.

Projektet formidles i papers, dels til medarbejderne og dels til virksomhedens kunder. Projektet afsluttes med en evaluering.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS