Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Ældre Service Aulum-Haderup Kommune

Projekt: I ældreområdet accepterer vi ikke mobning

Baggrund
Undersøgelser i kommunen peger på, at omkring 15 procent af medarbejderne føler sig udsat for mobning på arbejdspladsen.
Samarbejdsudvalget og sikkerhedsgruppen i kommunens Ældre Service ønsker på den baggrund at iværksætte en indsats til forebyggelse af mobning.

Formål
Projektets formål er at synliggøre, at mobning ikke er acceptabel adfærd på arbejdspladsen. Projektet vil være forankret gennem sikkerhedsgruppen og samarbejdsudvalget i Ældre Service, hvor der findes en bred repræsentation af såvel ledere som medarbejdere, som vil være ambassadører for projektets udbredelse og gennemførelse i organisationen.

Projektskitse

  • Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelse med henblik på at belyse om der er en sammenhæng mellem mobning og sygefravær
  • Udarbejdelse af mobningspolitik med elementer omkring forebyggelse, tackling og efterbehandling
  • Udbyggelse af det psykisk beredskab, så dette også omfavner episoder med mobning.
  • Temadage med medarbejdere med henblik på strategier og handlingsplan for det fremtidige arbejde
  • Undervisning i kommunikationsmetoder
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS