Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Ældre og Sundhedsfremme, Rosenholm Kommune

Projekt: Den attraktive arbejdsplads, som anerkender de sociale behov, og opbygger et godt arbejdsfællesskab

Baggrund
Baggrunden for projektet er de udfordringer, som Ældre og Sundhedsfremme i Rosenholm kommune står over for i forbindelse med kommunesammenlægningsprocessen.

Formål
Projektets formål er at skabe en attraktiv arbejdsplads, der anerkender medarbejdernes sociale behov og baserer sig på fællesskab.
Projektet skal tilvejebringe konkret viden om mobning og handlingsmuligheder overfor mobning med det formål, at berige arbejdsmiljøet i den kommende Syddjurs kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling.

Projektskitse

  1. Generel opbakning i ledelse, samarbejds- og sikkerhedsorganisation
  2. Læring om mobning, blandt andet arrangeres 4-5 temadage om mobning
  3. Spørgeskemaundersøgelse:Kortlæggelse af det psykiske arbejdsmiljø med særlig blik for mobning
  4. Opfølgningsfase, herunder udarbejdelse af politik om intervention omkring mobning, uddannelse af ressourcepersoner, teaterforestilling ved Dacapo teatret.

Projektets resultater formidles blandt andet gennem ‘Ældre- og SundhedsfremmeNyt’, lokalpresse og hjemmeside.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS