Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Projekter fra arbejdspladser

Flere end 30 forskellige arbejdspladser har i årene 2005-2008 deltaget udviklings- og metodearbejde under STOP Mobning-projekterne ‘Nedsæt sygefraværet på arbejdspladserne – stop mobning’ og ‘Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladser indenfor social og sundhedsområdet’.

Klik dig ind under den enkelte arbejdsplads og læs, hvordan de konkret har arbejdet med at komme mobningen til livs.

Alliance Clean & Care
Autismecenter Storstrøm, Storstrøms Amt
Bakkegården, Dragsholm Kommune
Biocentrum, DTU
Bislev og Nibe skoler
Bispebjerg Hospital
Bo og Naboskab, Præstø Kommune

Bybækskolen, Farum Kommune
Børneafdeling B1531, Hillerød Sygehus
Dannerhuset, København
Den integrerede hjemmepleje, Røjleparken, Holmegaard Kommune
Dragsholm kommunale dagpleje
Forsvarets Personeltjeneste
Frederiksborg Amts Misbrugscenter
Fritidsklubben Marievang, Slagelse Kommune
Grenaa Rådhus, Grenaa Kommune
Helsingegården, Plejecenter i Helsinge Kommune
Holbæk Sygehus, Anæstesi- og Operationsafdelingen
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter – Horserød Fængsel 
LEO Pharma A/S, Teknik og produktion
Nybrogård Botilbud, Lyngby
SAPA Profiler A/S
SCA Packaging Grenaa
Skadestue/modtagelsesafdelingen på Hillerød Centralsygehus, Frederiksborg Amt
Skovbørnehaven Grenaa Kommune
Social- og sundhedsskolen Vejle amt
SOS International a/s
Ældre og Sundhedsfremme, Rosenholm Kommune
Ældre Service Aulum-Haderup Kommune

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS