Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Følgevirkninger af mobning

Mobning på arbejdspladsen kan få alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser for den, det går ud over.

Reaktionerne på mobning svarer ofte til de symptomer, som ofre for katastrofer, overfald og voldtægt oplever. Reaktionerne er forskellige fra person til person.

Skadeligt for helbredet
Akutte reaktioner kan være uro, ængstelse, søvnløshed og anspændthed, samt fysiske symptomer som fx hovedpine og kvalme.

Reaktioner efter længerevarende mobning kan være stress, depression, angst, problemer med at huske og koncentrere sig. Og der kan komme fysiske reaktioner i form af allergi, muskelsmerter, smerter i brystet og hjertebanken.

Personlige konsekvenser
Mobning kan give alvorlige og langvarige både psykiske og fysiske skader for dem, det går ud over. Derfor skal mobning tages alvorligt. Mobberamte mister arbejdsglæden, bliver mere passive, mere tilbageholdende og måske mere på vagt over for andre. Nogle isolerer sig og deltager ikke så meget i det sociale liv. Flere føler i det hele taget mindre glæde ved livet.

Mobning kan i væste fald få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte i form af problemer i familien, misbrug, udstødelse fra arbejdsmarkedet og social isolation.

Øget sygefravær
Mobning fører ofte til øget sygefravær.For arbejdspladsen kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø med øget sygefravær også betyde større udskiftning i medarbejderstaben.
For samfundet kan mobning indebære øgede udgifter til sygedagpenge, dagpenge, revalidering – og i sidste ende pension. Derfor skal mobning tages alvorligt.

Fakta om følgevirkninger
Der er i de senere år sat øget fokus på sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. I 2000 gennemførte Arbejdsmiljøinstituttet en undersøgelse af området. Af undersøgelsen fremgår det:

  • At sygefraværet blandt kvindelige lønmodtagere, som var udsat for ubehagelige drillerier (7,3 procent), i gennemsnit var 10,4 dage – sammenlignet med 7,6 dage blandt øvrige kvinder.
  • At sygefraværet blandt mandlige lønmodtagere, som var udsat for ubehagelige drillerier (4,8 procent), var 10,1 dage – sammenlignet med 5,8 dage blandt øvrige mænd.

En omfattende undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation i 2003 viser de samme tendenser. Undersøgelsen viser blandt andet, at sygefraværet er højere på virksomheder, hvor mobning er en del af omgangstonen. Medarbejdere på arbejdspladser med mobning er i gennemsnit sygemeldt to dage mere om året end medarbejdere på andre arbejdspladser.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS